Get Adobe Flash player

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR vydalo našej firme akreditáciu pre nasledujúce vzdelávacie aktivity:

1.Moderný manažér
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442/1
Modul hod
Prezentačné a komunikačné techniky 24
Projektový manažment 24
Základy marketingu 24
Personálny manažment 24
Elektronická komunikácia v praxi 34
Základy logistiky 20
Základy finančného riadenia- aj pre neekonómov 27
Osobný rozvoj / osobné portfólio 32
Voliteľné moduly:
Modul hod
Praktický marketing – Obchodné rokovania a komunikácia 24
Stratégia úspechu 24
Efektívne vedenie dialógu a argumentovania 18
Ako sa efektívnejšie a rýchlejšie učiť( riadené samoštúdium v praxi) 24
2. Manažér pre strategické riadenie
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442/2
Modul hod
Efektívna komunikácia, asertívne zvládanie konfliktu 16
Transformácia podniku – nové procesy v transformácii organizácie 24
Vedúca úloha a efektívnosť’ manažérov 24
Efektívne riadenie a vedenie ľudí 20
Riadenie zmien a riešenie problémov 24
Budovanie a riadenie efektívnych tímov 24
Rozvoj, riadenie a motivácia ľudských zdrojov 24
Strategické plánovanie: konkurencieschopné stratégie a rozhodujúce faktory úspechu 24
Voliteľné moduly:
Modul hod
Psychológia predaja, predajné techniky 32
Benchmarking – porovnajte sa s najlepšími 16
Diplomatický protokol 40
Biznis protokol a spoločenská etiketa 16
Jednotný štátny protokol 8
Efektívna asistentka 16
3. Marketingový a obchodný manažér.
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442
Modul hod
Správanie zákazníka a segmentácia trhu 24
Stratégie marketingových kanálov a distribučné techniky 24
Maximalizácia prepojenia marketing/predaj 24
Efektívny marketingový prieskum 24
Marketingové komunikácia, umiestenie a hodnotenie 29
Strategický marketingový manažment a plánovanie 24
Modul hod
Efektívna komunikácia predaja 24
Manažment predajného personálu 24
Rozvoj strategických techník predaja 24
Vypracovanie výnimočných prezentácií predaja 24
Rozvoj orientácie na služby zákazníkom 24
Strategický marketingový manažment a plánovanie 24
4. Manažér rozvoja ľudských zdrojov
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442/4
Modul hod
Rozvoj, riadenie a motivácia ľudských zdrojov 24
Úvod do riadenia RĽZ 16
Rozvoj zamestnancov, vzdelávanie 16
Riadenie odmeňovania, hodnotenie zamestnancov 16
Prijímanie pracovníkov, prepúšťanie, starostlivosť o zamestnancov – riešenie sťažnosti 16
Vedúca úloha a efektívnosť’ manažérov 24
Budovanie a riadenie efektívnych tímov 24
Základné tréningové/lektorské zručnosti 24
 5. Finančný manažér
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442/5
Modul hod
Finančná analýza I: Analýza finančných výkazov, prevádzkových  výsledkov a hotovostných tokov 21 21
Finančná analýza II: Nástroje a techniky ako hodnotiť’ prevádzku, likviditu a účinky 20
Podnikové financie I: Úloha finančného manažéra, dlhodobé financovanie a optimálne metódy získavania a financovania väčších nákupov 24
Podnikové financie II: Krátkodobé financovanie, riadenie hotovosti a prevádzkového kapitálu 24
Manažérske účtovníctvo I: Akumulácia nákladov a priraďovanie systémov na správu, riadenie a rozhodnutia o cenách 24
Manažérske účtovníctvo II: Riadenie hotovosti a hodnotenie výkonnosti prostredníctvom rozpočtových a štandardných nákladových systémov 22
6. Manažér public relation (hovorca)
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442/6
Modul hod
Corporate Identity — východisko marketingovej komunikácie a PR 25
Úvod do práce s verejnosťou 24
Verejná mienka v politickej a hospodárskej praxi 24
Stratégia a plánovanie marketingovej komunikácie a PR 24
Nástroje a prostriedky PR (teória a prax) 28
Mediálny tréning – Práca s verejnosťou v praxi 24
7. Malé a stredné podnikanie od A po Z, rekvalifikačný kurz, základné moduly
ČÍSLO AKREDITÁCIE 1382/23090/2005/442/7
 Modul hod
 Nebojme sa podnikania – administratívne a organizačné utility zakladania firmy 49
 Jednoduché účtovníctvo perom 20
 Podvojné účtovníctvo 100
 Základy marketingu 24
 Praktický marketing 24
 Personálny manažment 25
 Elektronická komunikácia v praxi 34
 Dane a odvody 30
 Právne aspekty personalistiky a podnikania 16
 Stratégia úspechu 25
Doplňujúce, rozširujúce moduly
 Modul hod
 Psychohygiena – zvládanie vlastných emócií 16
 Stres každodenný 8
 Time manažment 8
 Vnútorné vodcovstvo, leaderschip 16

Každý modul je akreditovaný samostatne, je ho možné absolvovať aj jednotlivo – samostatne

Načítavam kalendár...

captcha