Get Adobe Flash player

Prihláška

Organizačné informácie

 • Miesto konania: Polus Tower 1, Junácka ul, Bratislava (http://mapa-mapy.info.sk/mapa/polus-tower-1-vajnorska-100-a-831-04-nove-mesto-slovenska-republika/
 • 6. poschodie, priestory die Berater – informácie na recepcii Polus Tower 1
  Parking možný v okolitých uliciach ( Junácka), v prípade zaparkovania na parkovisku Polusu dáme možnosť  – prestávku na preparkovanie.
 • Začiatok o 8:30 – prezentácia, príchod; 9:00 začiatok tréningu!
 • Na jednej prihláške môžete prihlásiť aj viac účastníkov.
 • V prípade prihlásenia štyroch a viac účastníkov z jednej firmy 10% zľava
 • V prípade väčšieho záujmu o seminár z  jednej firmy ( min. 8 osôb) je možné dohodnúť samostatný termín a miesto konania
 • Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, 2929912518/1100, (IBAN: SK62 110 000 000 292 991 25 18)
 • Konšt. symbol: 0308, Var. sym: číslo seminára
 • Pri prezentácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení poplatku.
 • Upozorňujeme, že v prípade nižšieho záujmu – menej ako 8 osôb kurz neuskutočníme.
 • O tejto skutočnosti Vás osobne upovedomíme, preto prosím, uvádzajte aj telefonický, a emailový kontakt.
 • Obratom Vám vrátime poplatok na Váš účet.
 • O novom termíne konania otvoreného seminára Vás budeme včas informovať.
 • Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia, je však možné delegovať náhradníka.
 • Uzávierka prihlášok na kurz je vždy 4 dni pred termínom konania.
 • Po tomto termíne je možné informovať sa telefonicky na čísle 0905 961 031; 0905 422 985; 0948 222 699  e –mailom: vam@vamconsulting.sk

Prihlášky

Záväzná prihláška na kurz ako textový dokument. Vyplňte prosím a pošlite poštou

alebo

Môžete vyplniť nasledujúci formulár a zaslať ako elektronickú prihlášku. Pozorne prosím vyplňte nasledujúci elektronický formulár. V prípade akýchkoľvek nejasností napíšte otázku prípadne podnet či komentár.

Budeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.


Načítavam kalendár...
captcha