Get Adobe Flash player

Otvorené kurzy

Vážení klienti, milí priatelia.

Posielam informáciu o otvorených kurzoch. Pošlite svojich mladých vedúcich a riaditeľov.

Príďte do našich nových priestorov. Zúčastnite sa na otvorených kurzoch, ktoré pripravujeme

na september  – november 2019

Podrobné informácie vrátane prihlášky sú v prílohe.

Ďakujeme a budeme radi ak informáciu posuniete aj kolegom na iných úradoch.

 

VS Dátum Téma Miesto
9012019 18.-19.9.2019 Sebarozvoj a komunikácia Miletičova 21, Bratislava
9022019 24.-25.9.2019 Riadenie a vedenie ľudí Miletičova 21, Bratislava
9032019 23.- 24.10. 2019 Prezentačné zručnosti Miletičova 21, Bratislava
9042019 5. – 6.11. 2019 Efektívna asistentka, administrat Miletičova 21, Bratislava

 

Presťahovali sme sa do nových priestorov na Miletičovej 21, Bratislava. A tak v našich nových prednáškových priestoroch uskutočníme v septembri dva otvorené kurzy.  Prosím, pozrite si túto ponuku. Ak budete mať záujem, radi Vás alebo vašich kolegov na nich privítame.

Naše priestory

 

  1. Sebarozvoj a komunikácia

Vhodné ako úvodný modul k manažérskemu vzdelávaniu.

  1. a 19. 09. 2019 – streda, štvrtok 9:00 – 16:00                             číslo kurzu = VS: 9012019
Cieľová skupina Všetci, ktorí majú záujem o svoj rozvoj a chcú zlepšiť svoju komunikáciu a zručnosti pri vedení ľudí i v bežnom živote. Odporúčame hlavne pre vedúci tímov, riadiacich pracovníkov ako základný modul pre nasledovné manažérske vzdelávania.
Cieľ : Poznať, objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť. Zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s ostatnými. Stať sa  lepším lídrom a vedieť rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciál.Získať sebaistotu v komunikovaní problémových vecí, vyhnúť sa zbytočným chybám. Asertívne zvládnuť  záťažovú, konfliktnú komunikáciu. Pripraviť základy pre rozvojové manažérske moduly. Zistiť svoje silné a slabé miesta v komunikácii s podriadenými, na rovnocennej úrovni ako aj s nadriadenými.
Program  
2 Dni §  Sebapoznanie, prečo takto reagujem. Kto vlastne som?§  Metódy sebapoznania, cvičenie na sebapoznanie§  Typológia seba a tých, čo riadim ( alebo, prečo to niektorí  nepochopili) Osobnostný dotazník§  Motivácia a komunikácia§  Čo motivuje mojich podriadených – Motivácia v práci lídra§  Cvičenie motivačnej komunikácie z praxe§  Manipulácie v komunikácii

§  Aktívne počúvanie – kladenie otázok    Cvičenie

  §  Konflikt, spor  – ako riešim konflikty ja ( s kolegom, podriadeným, klientom, pacientom, rodinným príslušníkom, šéfom….)§  Emocionalita v konflikte§  Konflikt a manažér (alebo, prečo ma už viac nevytočia)§  Dobrý konflikt a čo prináša§  Asertivita, asertívne techniky§  Tak teraz neustúpim – ako povedať správne nie§  Praktické cvičenia
Lektori Adela Makovinská
Cena 240 € bez DPH –  288 € s DPH  – sme platcami DPHV cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  chlebík, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

 

 

  1. Manažér – Riadenie a vedenie ľudí
  2. a 25. 09. 2019 – utorok, streda 9:00 – 16:00                              číslo kurzu = VS: 9022019
Cieľová skupina Vedúci tímov, riadiaci pracovníci, všetci, ktorí riadia a vedú tímy.  živote
Cieľ : Osvojiť si základné techniky vedenia ľudí. Poznať svoj manažérsky štýl a svoje silné i slabé miesta. Poznať svoje rezervy pre riadení a vedení ľudí.
Program ·         Riadenia verzus vedenie·         Môj preferenčný štýl riadenia·         Ktoré sú nemanažérske postupy, chyby·         Zákon  KOBRA a pravidlo BOINGU·         ADLER – dotazník. Vedieť kde robím chyby. Sebauvedomenie si svojho stavu·         Príkaz – cvičenie, asertívneho uloženia – prikázania úloh (cvičenia)·         Chyby pri zadávaní úloh
  ·         Presvedčovanie – oznámenie nepríjemného rozhodnutia (cvičenia, varianty)·         Presvedčovanie nadriadených – cvičenie a hlavné zásady·         Zapojenie – Motivovanie ;techniky zapojenia pracovníka do riešenia problému, jeho zainteresovanie – možnosti motivácie·         Urobil som chybu, čo s tým. Cvičenie·         Pozitívne hodnotenie – SV·         Negatívna spätná väzba (cvičenia)·         Čo je treba vedieť o koučovaní zamestnanca, podriadeného, cvičenie

·         Delegovanie alebo Prečo som v piatok o piatej ešte v práci?

·         Riešenie prípadových štúdií, riešenie prípadov z praxe účastníkov formou hrania rolí a riešenia prípadových situácií

 

Lektorka Adela Makovinská
Cena 240 € bez DPH  288 s DPH  – sme platcami DPHV cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko, chlebík, šiška, ovocie..). Obed v cene nie je. Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

Pre informáciu kurzy v mesiaci október:

16.-17.10.2019  –  Efektívna asistentka

Kurz bude mať 4 časti:       – Riešenia záťažovej komunikácie

– Časový manažment úloh, príprava porád

– Biznis protokol pri návštevách, príprava rokovaní

– Technika administratívy, STN norma

23.-24.10.2019  – Prezentačné zručnosti  ( na tento kurz je limitovaný počet účastníkov maximálne 8)


ORGANIZAČNÉ  INFORMÁCIE

 

Načítavam kalendár...
captcha