Get Adobe Flash player

DIPLOMATICKÝ PROTOKOL, BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA

Kurz je vhodný pre každého a tiež ako nadstavba k manažérskemu vzdelávaniu. Odporúčame všetkým, ktorí sa zúčastňujú, ale aj pripravujú významné stretnutia, rokovania a pod.

Miesto konania: Miletičová 21,  821 08 Bratislava (v prípade zmeny miesta konania budete informavaní)

číslo kurzu = VS: 2024004 19. 03. 2024

Cena: 160 € bez DPH –  192 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: 19.3.2024 –  utorok  od 9:00 – 16:00

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Jednodňový kurz s osvedčením. Vhodný pre manažérov, ľudí ktorí rokujú na vyššej úrovni doma i v zahraničí, pre asistentky a zamestnancov vo verejnej a štátnej správe.

  PROGRAM Diplomatický protokol, zásady, pojmy – len stručne
Biznis protokol – súlad a rozdiel s diplomatickým protokolom
Spoločenská etiketa v praxi, formality
Poradie osôb, vzdanie úcty – riešenie zasadacieho poriadku, poradia osôb
Pozdravy
Predstavovanie – príprava účastníkov na stretnutia a predstavovanie, postup pri návštevách
Prijímanie návštevy, hostí – postup (čo pred, čo počas, čo po)
Dary, výber – podávanie
Spoločenské podujatia, druhy, zásady, organizácia, postup prípravy, riadenie priebehu
Vizitky, pozvánky  – zásady pri písaní a posielaní, postup a možnosti  pozývania
Pracovný obed, večera – rokovací obed  – príprava, menu, zasadací poriadok, organizácia
Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy – na čo dbať
Lektorka Adela Makovinská
Cena 160 € bez DPH –  192 € s DPH  – sme platcami DPH
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko, v neobmedzenom množstve, desiata – chlebík resp. bageta, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.