Get Adobe Flash player

EFEKTÍVNA ASISTENTKA

Miesto konania: VAM Consulting, s.r.o. Miletičová 21,  821 08 Bratislava

číslo kurzu = VS: 1022023

Cena: 240 € bez DPH –  288 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: 7. a 8. 2. 2023 –  utorok, streda   9:00 – 16:00

Cieľová skupina Asistenti, asistentky,  pracovníci recepcii, prvého kontaktu s klientom. Ale tiež tí, ktorí zabezpečujú pracovné stretnutia a rokovania, pripravujú podklady a materiály a aj samostatne vybavujú agendu.
PROGRAM  
2 Dni
▪ Úlohy a organizácia moderného sekretariátu
, úloha a kompetencie sekretárky – asistentky
▪ Osobnosť asistentky, osobnosť nadriadeného a produktívne vychádzanie s ním
▪ Typológia osobnosti, štýly a úrovne komunikácie
▪ Komunikačná klíma v tíme, bariéry efektívnej komunikácie,
Komunikácia cez telefón, telefonické metódy
Konflikt, jeho etapy a postup pri zvládaní konfliktu
▪ Manipulácie v komunikácii
▪ Techniky aktívneho počúvania
▪ Päť asertívnych techník – cvičenia (príklady)
 
Písomný styk ako prostriedok utvárania imidžu firmy
▪ Úprava hlavičkového papiera- odporúčania STN 88 6101 s ohľadom na európske normy
– aplikácia normy v domácom a medzinárodnom písomnom styku
– aplikácia STN vo väzbe na zákon o archívoch a registrátúrach
Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov
– úprava písomností podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej normy ISO EN
– pravidlá písania textových údajov a rozbor zlozvykov v praxi
– jazyková kultúra v písomnostiach
Biznis etiketa pri obchodných rokovaniach
▪ Pozdravy, oslovovanie, vizitky, pozvánky, pohostenie
▪ Príprava pracovného rokovania, pracovného obeda a pod. (technicko – organizačné zabezpečenie)
▪ Imidž asistentky Diskusia
Lektorky doc. Ing. Ľudmila Velichová; Adela Makovinská
Cena 250 € bez DPH –  300 € s DPH  – sme platcami DPH V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  v neobmedzenom množstve, desiata – chlebík resp. bageta, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.

Načítavam kalendár...
captcha