Get Adobe Flash player

EFEKTÍVNA ASISTENTKA

Miesto konania: VAM Consulting, s.r.o. Miletičová 21,  821 08 Bratislava

číslo kurzu = VS: 1022021

Cena: 240 € bez DPH –  288 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: 19. a 20. 1. 2021 –  streda, štvrtok   9:00 – 16:00

Cieľová skupina Asistenti, asistentky,  pracovníci recepcii, prvého kontaktu s klientom. Ale tiež tí, ktorí zabezpečujú pracovné stretnutia a rokovania, pripravujú podklady a materiály a aj samostatne vybavujú agendu.
PROGRAM  
2 Dni Úlohy a organizácia moderného sekretariátu, úloha a kompetencie sekretárky – asistentkyOsobnosť asistentky, osobnosť nadriadeného a produktívne vychádzanie s ním Typológia osobnosti, štýly a úrovne  komunikácieKomunikačná klíma v tíme, bariéry efektívnej komunikácie,Komunikácia cez telefón, telefonické metódyKonflikt, jeho etapy a postup pri zvládania konfliktuManipulácie v komunikáciiTechniky aktívneho počúvaniaPäť asertívnych techník – cvičenia ( príklady)
  Písomný styk ako prostriedok utvárania imidžu firmy       – odporúčania STN 88 6101 s ohľadom na európske normy
       – aplikácia normy v domácom a medzinárodnom písomnom stykuNormalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov
       – úprava písomností podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej normy  ISO EN
       – pravidlá písania textových údajov a rozbor zlozvykov v praxi
       – jazyková kultúra v písomnostiach Biznis etiketa pri obchodných rokovaniachPozdravy, oslovovanie, vizitky, pozvánky, pohosteniePríprava pracovného rokovania, pracovného obeda a pod. (technicko – organizačné zabezpečenie)Imidž asistentky Diskusia
Lektorky doc. Ing. Ľudmila Velichová; Adela Makovinská
Cena 240 € bez DPH –  288 € s DPH  – sme platcami DPH V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  v neobmedzenom množstve, desiata – chlebík resp. bageta, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.
V prípade nárokovania  si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.
Načítavam kalendár...
captcha