Get Adobe Flash player

MANAŽÉR III. – KOUČING A DELEGOVANIE

Kurz nadväzuje na kurz I. Manažérska komunikácia a II. Radenie a vedenie ľudí.

Miesto konania: Miletičová 21,  821 08 Bratislava (v prípade zmeny miesta konania budete informavaní)

číslo kurzu = VS: 2024006

Cena: 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: 9. a 10. 05. 2024 – štvrrtok, piatok 9:00 – 16:00

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Cieľová skupina Vedúci tímov, riadiaci pracovníci, všetci, ktorí riadia a vedú tímy.
Cieľ : Získať ideálnu metódu pre rozvoj svojich podriadených, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Rozvinúť svoje techniky vedenia ľudí. Získať schopnosť individuálne a uvedomelo koučovať.

Osvojiť si vyššie techniky vedenia ľudí delegovanie. Naučiť sa viesť tím a jednotlivcov k samostatnosti a zodpovednosti. Zefektívniť svoj výkon a zvýšiť motiváciu jednotlivcov. Poznať svoje rezervy pri delegovaní. Šetriť svoj čas
PROGRAM  
1. DEŇ ▪ Príkaz, presvedčovanie, motivovanie – krátke opakovanie základných techník vedenia.
▪ Manažér ako kouč – rozdiel medzi riadením a vedením tímu.
▪ Princípy koučingu, podstata zmien a koučovania.
▪ Otázky – individuálne riadenie cieľov a výkonu pracovníka.
▪ GROW – ciele, reality, možnosti, vôľa – výkon.
▪ 5-kroková technika koučovacia pyramída – štukatúra vedenia rozhovoru, ktorá je jednoduchá, logická a zrozumiteľná.
▪ Stanovovanie cieľov – koučovanie v stan. cieľov.
▪ Posudzovanie reality – objektivita, zmysly, emócie.
▪ Možnosti – výber, triedenie, nemožnosti.
▪ Rozhodnutie, výkon.
▪ Spätná väzba.
▪ Krízy a ich prekonanie.
Cvičenie – efektívny koučovací rozhovor s jednotlivcom na pracovné aj osobné témy. Uvedomenie. Budete vedieť používať krátky koučovací rozhovor s následným rozborom.
2. DEŇ▪ Delegovanie – manažérska technika.
▪ Definícia, najefektívnejší štýl riadenia, základné princípy delegovania.
▪ Prečo delegovať, výhody delegovania.
▪ Bariéry delegovania, riziká.
▪ Analýza práce.
▪ Analýza úloh, ktoré robím z hľadiska delegovania.
▪ Čo je vhodné delegovať a čo je lepšie nedelegovať?
▪ Plánovanie delegovania, výber pracovníka, výber úlohy, definícia zadania, zadanie úlohy, konzultácia (spätná väzba o porozumení úlohy).
▪ Kontrola, podpora, vyhodnotenie.
▪ Motivácia a úrovne právomoci.
▪ Podpora delegovania.
▪ Spätná väzba a ocenenie.
Lektori Adela Makovinská
Cena 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH.
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko, chlebík, šiška, ovocie..). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach. Vieme tam zabezpečiť miesto

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.