Get Adobe Flash player

MANAŽÉR II. – RIADENIE A VEDENIE ĽUDÍ

Kurz je pokračovaním modulu Sebapoznanie a komunikácia manažéra

Termín: Podľa záujmu* trvanie dva dni 9:00 – 16:00

Miesto konania: VAM Consulting, s.r.o. Miletičová 21,  821 08 Bratislava

číslo kurzu = VS: 2024003

Cena: 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH    

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk        

Cieľová skupina Vedúci tímov, riadiaci pracovníci, všetci, ktorí riadia a vedú tímy v živote
Cieľ : Osvojiť si základné techniky vedenia ľudí. Poznať svoj manažérsky štýl a svoje silné i slabé miesta. Poznať svoje rezervy pri riadení a vedení ľudí.
PROGRAM ▪ Riadenia verzus vedenie
▪ Môj preferenčný štýl riadenia
▪ Ktoré sú nemanažérske postupy, chyby
▪ Zákon  KOBRA a pravidlo BOINGU
▪ ADLER – dotazník. Vedieť kde robím chyby. Sebauvedomenie si svojho stavu
▪ Príkaz – cvičenie, asertívneho uloženia – prikázania úloh (cvičenia)
▪ Chyby pri zadávaní úloh
  ▪ Presvedčovanie – oznámenie nepríjemného rozhodnutia (cvičenia, varianty)
▪ Presvedčovanie nadriadených – cvičenie a hlavné zásady
▪ Zapojenie – Motivovanie; techniky zapojenia pracovníka do riešenia problému, jeho zainteresovanie – možnosti motivácie
▪ Urobil som chybu, čo s tým. Cvičenie
▪ Pozitívne hodnotenie – SV
▪ Negatívna spätná väzba (cvičenia)
▪ Čo je treba vedieť o koučovaní zamestnanca, podriadeného, cvičenie
▪ Delegovanie alebo Prečo som v piatok o piatej ešte v práci?
▪ Riešenie prípadových štúdií, riešenie prípadov z praxe účastníkov formou hrania rolí a riešenia prípadových situácií  
Lektorka Adela Makovinská
Cena 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH.
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  v neobmedzenom množstve, desiata – chlebík resp. bageta, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.