Get Adobe Flash player

Metodika tréningových programov

Jednotlivé použité metódy sledujú 4 základné ciele:

  1. informácie = výklad problematiky a jej základných aspektov
  2. pochopenie = hry sprostredkujúce „aha“-zážitok, diskusie, cvičenia, práca v malých skupinkách
  3. aplikácia = nácvik postupov, simulácia situácií z praxe, analýza prípadových štúdií alebo príkladov incidentov
  4. spätná väzba = rozšírenie sebapoznania /sebadiagnostika prostredníctvom testov, spätná väzba od skupiny a lektora/ – používame video nahrávky, prehrávanie a analyzovanie

Školenia  a kurzy sú vedené formou individuálnych konzultácií alebo skupinovej práce v rámci programu komplexného rozvoja osobnosti. Tréningy a školenia sú prispôsobené aj potrebe konkrétnej skupine a sú obohatené o nácvik rôznych praktických techník, cvičení a prístupov v rámci pestrejšieho sociálneho pola.

 CENA –  Konečná cena je vecou vzájomného rokovania. Sme platcami DPH

V navrhnutej cene sú vždy zahrnuté odmeny lektorom a trénerom, testové a diagnostické materiály, scriptá pre absolventov tréningu, technika.

V ponúkanej cene nie sú zahrnuté poplatky za používanie priestorov, cestovné a ubytovacie náklady, obedy, občerstvenie. Na požiadanie zabezpečujeme aj tieto služby. Prednášať môžeme kdekoľvek na Slovensku i mimo SR.

ČASOVÝ ROZSAH: Výuková hodina trvá 45 minút. Hodiny sú spájané do blokov po 2-3 s následnou 10 resp. 15 minútovou prestávkou