Get Adobe Flash player

O nás

Naše heslo:

POĎTE S NAMI ĎALEJ!

Naša misia:

VYSOKÁ ÚROVEŇ PONÚKANÝCH SLUŽIEB S VYSOKOU ÚROVŇOU VZŤAHOV S KLIENTOM

Firma VAMConsulting,s.r.o. je súkromná vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorej poslaním je vyvíjať a dodávať klientom tréningové programy zamerané na rozvoj takých manažérskych, obchodných a prezentačných zručností, ktoré im pomôžu zlepšiť svoje postavenie oproti konkurencii. Produktmi a službami vedieme klientov k ich profesnému a osobnému úspechu.

Staviame na otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a spoľahlivosti obchodných partnerov, ako aj na vysokom štandarde etiky. Zaručujeme maximálnu diskrétnosť voči klientovi. Kurzy, semináre a školenia organizujeme pre potreby svojich klientov tak, aby zohľadňovali ich konkrétne špecifiká a potreby.

Na vzdelávacom trhu sme od roku 1995. V roku 2014 sme sa retransformovali z AM Consulting na VAM Consulting, s.r.o.. Sme slovenská firma, s hlavným sídlom v Bratislave. Svoje partnerské pobočky máme v Handlovej a v Košiciach. Sme partnermi mnohých firiem v podnikovom poradenstve a vzdelávaní.

Firma bola založená odborníkmi s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti rekvalifikačného a ďalšieho vzdelávania dospelých. Jej tím prednášateľov, školiteľov a konzultantov stavia svoje know–how na dôkladnom porozumení potrebám klienta, poznaní jeho firemnej kultúry, pracovného prostredia a na možnostiach ďalšieho rastu pracovníka. Našou silnou stránkou sú naši ľudia a ich individuálny prístup ku každému klientovi. Našou motiváciou je s každým klientom udržiavať dlhodobý vzťah, sledovať jeho vývoj a na základe tejto dôkladnej znalosti mu pomáhať v dnešnom náročnom konkurenčnom prostredí k úspechu.

Staviame na otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a spoľahlivosti obchodných partnerov a vysoký štandard etiky. Zaručujeme maximálnu diskrétnosť voči klientovi.

Mgr. Adela Makovinská

Adela Makovinská – riaditeľka spoločnosti