Get Adobe Flash player

Organizačné informácie

§Miesto konania: Prokopova 15, Bratislava – Petržalka 

§Parking možný v okolitých uliciach (Očovská, Harmanecká, Krupinská),alebo sadostavte taxíkom – odporúčame J.

§ Začiatok od 8:30 – prezentácia, príchod; 9:00 začiatok tréningu! 

§ Na jednej prihláške môžete prihlásiť aj viac účastníkov.

§ V prípade prihlásenia štyroch a viac účastníkov z jednej firmy 10% zľava

§ V prípade väčšieho záujmu o seminár z jednej firmy (min. 8 osôb) je možné
dohodnúť samostatný termín a miesto konania

§ Bankové spojenie: TB Bratislava, (IBAN:SK62 110 000 000 292 991 25 18) Kon.
symbol: 0308, Var.sym: číslo seminára

§ Pri prezentácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení poplatku. Obdržíte
daňový doklad. Stáli klienti môžu platiť faktúrou po uskutočnení kurzu.

§ Upozorňujeme, že v prípade nižšieho záujmu – menej ako 8 osôb kurz neuskutočníme.
O tejto skutočnosti Vás osobne upovedomíme
, preto prosím, uvádzajte aj telefonický a emailový kontakt. Obratom Vám vrátime poplatok na Váš účet.

§O novom termíne konania otvoreného seminára Vás budeme včas informovať.

§Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia, je však možné delegovať
náhradníka.

§Uzávierka prihlášok na kurz je vždy 4 dni pred termínom konania.

§Po tomto termíne je možné informovať sa telefonicky na čísle 0905 961 031;

§0905 422 985; 0948 222 699  e –mailom: vam@vamconsulting.sk

        Stiahnite si prihlášku vo Worde word-ikona


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

(v prípade potreby kopírujte)

Názov
seminára: 

 

Dátum
konania:

 

Názov
firmy:

 


Adresa:

 

IČO:


DPH:


Telefón:

Email:

 

Priezvisko, meno, titul:

Priamy
kontakt (tel., mail)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 


Potvrdzujeme, že účastnícky poplatok za počet účastníkov:

 

v
celkovej sume:


sme uhradili dňa:

 

z účtu
číslo:

 

na účet
Tatra banka BA,

2929912518/1100
,
Kon.symbol: 0308,   VS:  (číslo seminára)

Dátum
odoslania prihlášky:

Pečiatka, podpis:

Vaša správa: 


POZNÁMKA:
V prípade    väčšieho   záujmu o seminár   z   jednej firmy ( min. 8
osôb) je  možné   dohodnúť samostatný termín a miesto konania

VAM Consulting, s.r.o. Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava

 IČO: 47760796 IČ DPH:SK2024083149 Tatra banka Bratislava,
2929912518/1100

vam@vamconsulting.sk;;
www.vamconsulting.sk;  0905 961 031 ; 0948 222 699