Get Adobe Flash player

otvorené kurzy_104_105_106

Ponúkame otvorené kurzy na mesiac jún 2012

Ak Vás naša ponuka zaujme, radi Vám zašleme viac informácií. Podrobný program je aj na www.amconsulting.sk. Môžete priamo vyplniť aj prihlášku, ktorá je súčasťou tejto informácie.

Vaše otázky radi zodpovieme telefonicky 0948 222 699, 0905 961 031, e-mailom: amconsulting@amconsulting.sk
Miesto konania všetkých kurzov je Správa účelových zariadení SÚZA – Drotárska cesta 46 Bratislava.

 

11. a 12. 6. 2012 – pondelok, utorok

1. Komunikácia a vedenie ľudí – Efektívny vedúci tímu VS:104 dvojdňový kurz

Určené pre manažérov , ktorí priamo riadia výkonné a výrobné tímy. Manažérske zručnosti sa trénujú na príkladoch z praxe.

1.deň: Manažérska komunikácia, riešenie problému a zvládanie konfliktu v tíme

2. deň: Vedenie ľudí – základné techniky, riešenie príkladov z praxe

Miesto konania: SÚZA – Drotárska46, Bratislava

Od 9:00 h do 16:00 h.

Účastnícky poplatok:  220, 00 € s DPH –   v cene aj obed a občerstvenie, dotazníky a študijný materiál

 

PROGRAM

1. deň: MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA

 • Typológia osobností, sebadiagnostika – poznanie svojich silných stránok
 • Agresivita, pasivita – submisivita
 • Manipulačné techniky – manipulačné taktiky
 • Asertivita, asertívne kontramanipulačné techniky
 • Využitie neverbálnej komunikácie v praxi
 • Riešenie situácií z praxe účastníkov, cvičenia

2. deň: VEDENIE ĽUDÍ

 • Príkaz – cvičenie, asertívneho uloženia – prikázania úloh (cvičenia)
 • Presvedčovanie – oznámenie rozhodnutia (cvičenie)
 • Zapojenie – techniky zapojenia pracovníka do riešenia problému, jeho zainteresovanie – možnosti motivácie
 • Podnecovanie – koučovanie, techniky vedenia k samostatnosti (cvičenia)
 • Delegovanie – (cvičenia)
 • Diskusia – riešenie situácií
 • Riešenie prípadových štúdií, riešenie prípadov z praxe

Lektorka: Adela Makovinská

 

 

13. a 14. 6. 2012 – streda, štvrtok

3.  Konflikt  nie je problém – Ako komunikovať v záťažovej situácií     VS:105  dvojdňový kurz, určený všetkým, ktorí chcú získať lepšie komunikačné zručnosti pre záťažové situácie

1. deň: Sebapoznanie, prečo takto reagujem

2. deň: Konflikt, asertivita a praktické cvičenia

Miesto konania: SÚZA – Drotárska46, Bratislava

Od 9:00 h do 16: 30 h.

Účastnícky poplatok:  220, 00 € s DPH  –   v cene aj obed a občerstvenie, dotazníky a študijný materiál

 

PROGRAM

I. Komunikácia, sebapoznanie

 • Typológia osobnosti a komunikácia
 • Prenos informácií, chyby komunikácie
 • Typy komunikácie
 • Neverbálna komunikácia, diagnostikovanie
 • Štýly komunikácie
 • Konflikt – spor
 • Manipulácia v komunikácii

II. Konflikt, asertivita, asertívne riešenie konfliktu

 • Asertívne techniky – kontramanipulácie
 • Konflikt a asertivita
 • Cvičenia asertívneho zvládania problémových z prípadov z praxe
 • Spätná väzba – odstraňovanie chýb
 • Komunikačné hry a cvičenia – budú zaradené počas celého kurzu podľa jednotlivých tém

Lektorka: Adela Makovinská

 

15.6.2012 – piatok

2. DIPLOMATICKÝ PROTOKOL, BIZNIS PROTOKOL, SPOL. ETIKETA V  PRAXI –   VS:106

jednodňový kurz s osvedčením. Vhodné aj ako nadstavba kurzu „Manažér“. Spoločný pracovný obed s nácvikom stolovania.

Od 9:00 h do 16:00 h.

Miesto konania: SÚZA – Drotárska46, Bratislava

Účastnícky poplatok: 130,00 € s DPH  –   v cene aj obed a občerstvenie, dotazníky a študijný materiál

PROGRAM

 • Diplomatický protokol – základy. ( Poradie, prednosti, zásady)
 • Biznis protokol – súlad a rozdiel s diplomatickým protokolom
 • Spoločenská etiketa v praxi, formality
 • Prijímanie návštevy, prijímanie hostí (postup, zásady)
 • Pozdravy, predstavovanie, oslovovanie, podanie ruky
 • Vizitky, pozvánky, dary, výber – podávanie
 • Spoločenské podujatia, druhy, zásady, organizácia
 • Pracovný obed, večera – rokovací obed – praktická ukážka stolovania, hlavné zásady
 • Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy
 • Oblečenie pre pánov a dámy na pracovné a spoločenské stretnutia.

Lektorka: Adela Makovinská