Get Adobe Flash player

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo 

 • Poradenstvo v okruhu tém vzdelávania.
 • Poradenstvo a organizácia podujatí v zmysle pravidiel diplomatického protokolu, spoločenskej etikety .

Koučing

Koučovaním sa zameriavame na zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom rozvoja osobnosti. Touto nedirektívnou technikou podporujeme dosahovanie profesijných, ale i osobných cieľov. Uskutočňujeme to prostredníctvom koučovacích rozhovorov, pri ktorých je uplatňovaný  individuálny prístup, ktorý je „šitý na mieru“ každému klientovi. Rozsah i zameranie koučingu sú vždy konkrétne prispôsobené očakávaniam a potrebám klienta. Koučing je vhodný pre  manažérov na vyšších a stredných stupňoch firemnej hierarchie, ale môže byť cenným nástrojom rozvoja i pre ďalších zamestnancov.

Náš postup:

 • pracujeme  na tom, aby si klient uvedomil, ktoré témy sú z hľadiska ďalšieho rozvoja jeho práce a vlastnej osoby dôležité
 • rozoberáme témy, na ktorých si klient želá pracovať
 • napomáhame hľadať riešenia pre situácie, ktoré sú pre klienta problematické, alebo sa potrebuje zorientovať v najefektívnejších postupoch
 • podporujeme  autentické sebavyjadrenie klienta, rešpektujeme jeho osobnosť, zvyky a skúsenosti

Od klienta si tento prístup vyžaduje chuť meniť sa, pracovať na sebe, premýšľať nad  novými konceptmi správania sa, koncentráciu, energiu a výdrž. Klient by mal byť pripravený na spochybnenie jestvujúcich štruktúr myslenia a vzorov.

Tiež snaha presadiť potrebné zmeny, ale aj pripravenosť na prekonanie kríz pri riešení problémov. Toto sa nedeje jednoducho a ľahko, často to ide len pomaly a trvá to dlho. Je však potrebné tešiť sa na úspech.

Oblastí koučovania, ktorými sa zaoberáme:

 • Definovanie priorít v práci i v živote
 • Znižovanie škodlivého stresu
 • Zvyšovanie výkonnosti
 • Riadenie seba v čase
 • Riešenie ťažkých a konfliktných situácií
 • Vyjednávanie
 • Sebaprezentácia  a prezentácia produktov
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebamotivácia a motivácia podriadených
 • Obtiažne rozhovory, rozhovory s podriadenými, dávanie negatívnej spätnej väzby
 • Presvedčovanie klientov, nadriadených…
 • Obchodné rozhovory
 • Delegovanie
 • Riadenie a vedenie ľudí ( techniky príkazu, zadávania nepríjemných úloh, motivačné techniky)
 • Budovanie pracovného tímu, riešenie situácií v tíme s cieľom posilnenia  výkonu a pozitívnej atmosféry v tíme
 • Zavádzanie zmien vo firme