Get Adobe Flash player

Ponuka kurzov

Zoznam najžiadanejších tém

s odporučením minimálneho rozsahu a vhodným počtom účastníkov

 

Názov tréningu
Počet dní
Odp. počet účastníkov

ZÁKLADNÉ MODULY

Rozvoj osobnosti – sebapoznanie a osobnostný rozvoj 1 12
Efektívna komunikácia 2 12
Aktívne počúvanie 1 12
Neverbálny komunikácia 1 12
Komunikácia s klientom, zákazníkom, stránkami 2 12
Riešenie sťažností, reklamácií ( osobne, telefonicky, písomne) 2 – 3 8 – 10
Telefonická komunikácia, call centrum 2 8-10
Asertivita, asertívne techniky a asertívne prístupy 2 12
Riešenie konfliktu, záťažová komunikácia – videotréning 2 12
Konflikty na pracovisku 2 12
Technika administratívy, korešpondencia STN norma 1 14
Efektívna asistentka 2 12
Stres náš každodenný 1 – 2 8 – 10
Lektorské zručnosti 2 12

MANAŽMENT

Manažérska komunikácia , komunikácia v náročných situáciách 2 12
Začínajúci manažér, ako nerobiť chyby 2 12
Líniový manažér, priame vedenie tímov 2 12
Zručný majster, tímový vedúci 2 12
Motivácia a vedenie pracovníkov 2 12
Stratégia riadenia a vedenia ľudí, techniky vedenia 2 12
Koučing – tréning manažérov 1 – 2 10
Delegovanie  – tréning techník 1 – 2 12
Rokovanie, vyjednávanie – videotréning 2 12
Manažment zmeny 2 12
Presvedčivá prezentácia  – základný modul, videotréning 2 8
Prezentácia na mieru – pokročilé prezentačné zručnosti – výcvik, videotréning 2 6 – 8
Časový manažment, riadenie času 1-2 12
Masmediálna prezentácia, videotréning 2 – 3 8 – 10
Stres, prevencia „burn out“ syndrómu 1 – 2 8 – 10
Vedenie hodnotiacich rozhovorov, videotréning 2 12
Budovanie tímu 2 12
Vedenie porád, riešenie problému 2 12
Outdoorové aktivity, programy podľa dohody    
Indoorové aktivity, programy podľa dohody    

 PREDAJ

Psychológia predaja, základy predajných zručností 1 12
Akvizícia, získavanie klientov, budovanie predaja 1 12
Vedenia predajného rozhovoru, zvládanie námietok 1 12
Uzatváranie  obchodu, rokovanie o cene 1 12
Reklamačné rokovanie, riešenie sťažností 1 12
Tréning na kameru, videotréning 1 10-12
    Mystery shopping- návšteva prevádzky v roli fiktívneho  klienta
    Mystery shopper – výcvik predaja v reálnej prevádzke za pomoci kouča, predajcu

PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA

Diplomatický protokol 3 14
Biznis protokol 2 14
Spoločenská etiketa v praxi 2 14
Jednotný štátny protokol 1 14
Etiketa pri rokovaní v zahraničí 1 14

INÉ

    Koučing manažérov – individuálny koučing
Personalistika    
Prijímanie pracovníkov, testovanie, výberové konania    
Manažérsky audit    
Assessment centrum    
Development centrum