Get Adobe Flash player

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Miesto konania: VAM Consulting, s.r.o. Miletičová 21,  821 08 Bratislava

číslo kurzu = VS: 1012021

Cena: 240 € bez DPH –  288 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: 12. – 13. 1.  2021 –  utorok, streda,  9:00 – 16:00 

Cieľ kurzu tréningu Naučiť sa prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo. Ovládať verbálnu i neverbálnu komunikáciu efektívnejšie. Poznať svoje silné i slabé stránky v prezentáciách a vedieť ich využiť vo svoj prospech. Vedieť vybrať štýl prezentácií s ohľadom na svoje publikum. Zvládať svoj stres a typické problémové situácie prezentácií. Vedieť štrukturovať prezentáciu, poznať zásady grafiky prezentácie
Cieľová skupina Všetkým, ktorí prezentujú, rokujú, vyjednávajú, predávajú tovar či službu, ale aj lektorujú a prednášajú.
PROGRAM  
Úvod – krátke cvičenia – predstavenie sa Pri analýze a spätnej väzbe prezentácií  preberieme: Analýza publika a vybranie cieľa Zásady prezentácie, postup, definovanie cieľa v prezentáciiPrirodzená štruktúra prezentácií Časovanie a segmentácia prezentáciíPríprava materiálu, výber metód a techníkPrezentačné prostriedky – výhody a nevýhody   Jazykové prostriedky v komunikáciíOslovenie, začiatok prezentácieFloskuly a klišéHlasové prostriedky – farba, sila, výška, melódia, rýchlosť hlasuPlynulosť, artikulácia, hlasová únava, hlasová hygiena, trémaRečník, prezentátor verzus poslucháč, publikum, rušenie, Neverbálna komunikáciaTechnická stránka prezentácií , grafika, schémy, obrázky, znaky, symboly – čo áno a čo nie Cvičenie – vlastná prezentácia v trvaní cca 10-12 minút + 5 minút diskusia s publikom Vlastná prezentácia (pripravená z vlastnej praxe a pre vlastnú prax)Videonahrávka – rozbor, analýza – Spätná väzba Teória bude preberaná aj počas spätnej väzby Okrem toho bude zaslaná domáca úloha na cvičenie štylistiky a rétoriky
Lektorka Adela Makovinská
Cena 240 € bez DPH –  288 € s DPH  – sme platcami DPH V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  v neobmedzenom množstve, desiata – chlebík resp. bageta, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

V prípade nárokovania  si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.  

Načítavam kalendár...
captcha