Get Adobe Flash player

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Miesto konania: Miletičová 21,  821 08 Bratislava ( v prípade zmeny miesta konania vás budete včas informovať)

číslo kurzu = VS: 2024008

Cena: 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: Podľa záujmu* trvanie dva dni čas: 9:00 – 16:00

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Cieľová skupina Všetkým, ktorí prezentujú, rokujú, vyjednávajú, predávajú tovar či službu, ale aj lektorujú a prednášajú.
Cieľ : Naučiť sa prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo. Ovládať verbálnu i neverbálnu komunikáciu efektívnejšie. Poznať svoje silné i slabé stránky v prezentáciách a vedieť ich využiť vo svoj prospech. Vedieť vybrať štýl prezentácií s ohľadom na svoje publikum.
Zvládať svoj stres a typické problémové situácie prezentácií. Vedieť štrukturovať prezentáciu, poznať zásady grafiky prezentácie.
PROGRAM Úvod – krátke cvičenia – predstavenie sa – kamera
▪ Analýza publika a vybranie cieľa.
▪ Zásady prezentácie, postup, definovanie cieľa v prezentácii.
▪ Prirodzená štruktúra prezentácií, časovanie a segmentácia prezentácií.
▪ Príprava materiálu, výber metód a techník.
▪ Prezentačné prostriedky – výhody a nevýhody.
▪ Jazykové prostriedky v komunikácií.
▪ Slovná zásoba, floskuly a klišé.
▪ Hlasové prostriedky – farba, sila, výška, melódia, rýchlosť hlasu.
▪ Plynulosť, artikulácia.
▪ Hlasová únava, hlasová hygiena, tréma.
▪ Rečník, prezentujúci verzus poslucháč, publikum, rušenie.
▪ Ako zvládať typické problémové situácie.
▪ Neverbálna komunikácia.
▪ Technická stránka prezentácií, grafika, schémy, obrázky, znaky, symboly –
čo áno a čo nie.
Cvičenie – vlastná prezentácia v trvaní cca 10-12 minút + 5 minút diskusia s
publikom.
▪ Vlastná prezentácia (pripravená z vlastnej praxe a pre vlastnú prax).
▪ Videonahrávka.
▪ Rozbor, analýza – Spätná väzba.
Teória bude preberaná aj počas spätnej väzby.
Okrem toho bude zaslaná domáca úloha na cvičenie štylistiky a rétoriky.
Teória bude preberaná aj počas spätnej väzby.
Okrem toho bude zaslaná domáca úloha na cvičenie štylistiky a rétoriky.
Lektori Adela Makovinská
Cena280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH.
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko, chlebík, šiška, ovocie..). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach. Vieme tam zabezpečiť miesto.

V prípade nárokovania  si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.