Get Adobe Flash player

Psychologické aspekty predaja

Predajné techniky

Miesto konania: Miletičová 21,  821 08 Bratislava ( v prípade zmeny miesta konania vás budete včas informovať)

číslo kurzu = VS: 2024005

Cena: 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH

Termín: Podľa záujmu* trvanie dva dni 9:00 – 16:00

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Cieľová skupina Key accoun manageri, manažéri predaja, obchodníci (veľkoobchod, maloobchod), predajcovia, asistenti predaja.
Každý, kto obchoduje, predáva a chce byť úspešný
Cieľ : Naučiť sa diagnostikovať klienta, zákazníka, pripraviť sa na predajný rozhovor, vedieť zvládnuť požiadavky klienta tak, aby sa vrátil a opäť využil vašu službu. Zefektívniť svoj výkon a poznať svoje rezervy pri predaji.
PROGRAM  
1. DEŇ ▪ Psychológia predaja produktov a služieb /entuziazmus, schopnosť nadchnúť/.
▪ Čím je pre nás klient, očakávania klientov.
▪ Databázy zákazníkov a informácie o nich.
▪ 3P dobrého obchodníka.
▪ Viem správne po prvýkrát zatelefonovať klientovi?
▪ Fázy nákupného/predajného procesu.
▪ Plánovaný predajný rozhovor.
▪ Vzťahová rovina komunikácie
▪ 7 krokov predaja – prezentácia produktu, resp. služby
▪ Kladenie otázok v predajnom rozhovore. Stavebné kamene predajného rozhovoru: kontaktná, informačná, vzťahová a uzatváracia fáza.
▪ Práca s námietkami – cvičenie.
▪ Argumentácia.
▪ Uzatvorenie obchodu – nástrahy.
▪ Ako vyhodnotiť úspešný obchod tak, aby klient u mňa znova nakúpil Ako sa mám starať o klienta ?
Cvičenie – riešenie modelových situáci
Lektori PhDr. Ivan Bindas, Adela Makovinská
Cena 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH.
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko, chlebík, šiška, ovocie..). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach. Vieme tam zabezpečiť miesto.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod.