Get Adobe Flash player

Manažér I. – Sebapoznanie a manažérska komunikácia

Kurz je vhodný ako úvodný modul k manažérskemu vzdelávaniu, negociácii, predajným zručnostiam.

Miesto konania: Miletičová 21,  821 08 Bratislava ( v prípade zmeny miesta konania vás budete včas informovať)

Termín: Podľa záujmu* trvanie dva dni 9:00 – 16:00

Číslo kurzu = VS: 2024001

Cena: 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH

Prihlášku posielajte mailom na vam@vamconsulting.sk

Cieľová skupina Všetci, ktorí majú záujem o svoj rozvoj a chcú zlepšiť svoju komunikáciu a zručnosti pri vedení ľudí i v bežnom živote. Odporúčame hlavne pre vedúci tímov, riadiacich pracovníkov ako základný modul pre nasledovné manažérske vzdelávania.
Cieľ : Poznať, objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť. Zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s kolegami. Stať sa  lepším lídrom a vedieť rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciál.
Získať sebaistotu v komunikovaní problémových vecí, vyhnúť sa zbytočným chybám. Asertívne zvládnuť záťažovú, konfliktnú komunikáciu. Pripraviť základy pre rozvojové manažérske moduly.
PROGRAM  
2 Dni Sebapoznanie
▪ Sebapoznanie, prečo takto reagujem. Kto vlastne som?
▪ Metódy sebapoznania, cvičenie na sebapoznanie
▪ Typológia seba a tých, čo riadim (alebo, prečo to niektorí nepochopili) – osobnostný dotazník
Motivácia a komunikácia
▪ Čo motivuje mojich podriadených – Motivácia v práci lídra
▪ Cvičenie motivačnej komunikácie z praxe
▪ Manipulácie v komunikácii
▪ Aktívne počúvanie – kladenie otázok
Cvičenie
Konflikt
▪ Konflikt, spor  – ako riešim konflikty ja ( s kolegom, podriadeným, klientom, šéfom….)
▪ Emocionalita v konflikte
▪ Konflikt a manažér (alebo, prečo ma už viac nevytočia)
▪ Asertivita, asertívne techniky –  ako povedať správne nie, spätná väzba – praktické cvičenia a príklady
Lektori Adela Makovinská
Cena 280 € bez DPH –  336 € s DPH  – sme platcami DPH.
V cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko, chlebík, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach. Vieme zabezpečiť miesto.

V prípade nárokovania si zľavy, prosíme túto skutočnosť vyznačiť v prihláške, správe a pod. Zľava je pri prihlásení troch a viac osôb.