Get Adobe Flash player

Ukážka programu kurzu

SEBAROZVOJ  A KOMUNIKÁCIA – ALEBO AKO KOMUNIKOVAŤ V BEŽNOM ŽIVOTE I V PRÁCI

Cieľová skupina Všetci, ktorí majú záujem o svoj rozvoj a chcú zlepšiť svoju komunikáciu a zručnosti pri vedení ľudí i v bežnom živote. Odporúčame hlavne pre vedúci tímov, riadiacich pracovníkov ako základný modul pre nasledovné manažérske vzdelávania.
Cieľ : Poznať, objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť. Zlepšiť komunikáciu a vzájomnú interakciu s ostatnými. Stať sa  lepším lídrom a vedieť rozvíjať pracovné tímy a využiť ich potenciál.Získať sebaistotu v komunikovaní problémových vecí, vyhnúť sa zbytočným chybám. Asertívne zvládnuť  záťažovú, konfliktnú komunikáciu. Pripraviť základy pre rozvojové manažérske moduly. Zistiť svoje silné a slabé miesta v komunikácii s podriadenými, na rovnocennej úrovni ako aj s nadriadenými.
PROGRAM  
       1. deň
 • Sebapoznanie, prečo takto reagujem. Kto vlastne som?
 • Metódy sebapoznania, cvičenie na sebapoznanie
 • Typológia seba a tých, čo riadim ( alebo, prečo to niektorí  nepochopili) Osobnostný dotazník
 • Motivácia a komunikácia
 • Čo motivuje mojich podriadených – Motivácia v práci lídra
 • Cvičenie motivačnej komunikácie z praxe
 • Manipulácie v komunikácii
 • Aktívne počúvanie – kladenie otázok    Cvičenie
       2. deň
 • Konflikt, spor  – ako riešim konflikty ja ( s kolegom, podriadeným, klientom, pacientom, rodinným príslušníkom, šéfom….)
 • Emocionalita v konflikte
 • Konflikt a manažér (alebo, prečo ma už viac nevytočia)
 • Dobrý konflikt a čo prináša
 • Asertivita, asertívne techniky
 • Tak teraz neustúpim – ako povedať správne nie
 • Praktické cvičenia
Lektori Adela Makovinská
Cena ……………………………………………..  – sme platcami DPHV cene je kurz, testy, materiál a občerstvenie (káva, čaj, nealko,  chlebík, ovocie a pod.). Obed v cene nie je. Je možné stravovať sa v blízkych reštauračných zariadeniach.

 Kurz je vhodný ako úvodný modul k manažérskemu vzdelávaniu.