Get Adobe Flash player

zaloha

Organizačné informácie

 • Na jednej prihláške môžete prihlásiť aj viac účastníkov.
 • V prípade prihlásenia štyroch a viac účastníkov z jednej firmy 10% zľava
 • V prípade väčšieho záujmu o seminár z  jednej firmy ( min. 8 osôb) je možné dohodnúť samostatný termín a miesto konania
 • Po zaslaní vyplnenej prihlášky a overení platby Vám zašleme daňový doklad alebo Vám ho odovzdáme pri prezentácii pred začiatkom kurzu.
 •  Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, 2623704564/1100, Konšt. symbol: 0308, Var. sym: číslo seminára
 • Pri prezentácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení poplatku.
 • Upozorňujeme, že v prípade nižšieho záujmu – menej ako 8 osôb seminár neuskutočníme.
 • tejto skutočnosti Vás osobne upovedomíme, preto prosím, uvádzajte aj telefonický, príp. email kontakt.
 • Obratom Vám vrátime poplatok na Váš účet.
 • novom termíne konania otvoreného seminára Vás budeme včas informovať.
 • Účastnícky poplatok sa v prípade neúčasti nevracia, je však možné delegovať náhradníka.
 • Uzávierka prihlášok na kurz je vždy 4 dni pred termínom konania.
 • Po tomto termíne je možné informovať sa telefonicky na čísle
 • 02/43 63 53 83 – (fax, odkazovač)
 • 0905 961 031
 • 0905 422 985
 • 0948 222 699
 • e–mailom: amc@amconsulting.sk
 • Miesto konania – SÚZA – Správa účelových zariadení MZV, Drotárska cesta 46, Bratislava
 • Na miesto konania sa dostanete autobusom č. 41 z hlavnej stanice, alebo trolejbusom č. 207 – vystúpiť pri Ekoiuvente.
 • Pre autá je dostatok parkovacích miest zdarma.
 • V SÚZE je možné rezervovať si aj ubytovanie. Viac na www.suza.sk

Záväzná prihláška na kurz ako textový dokument. Vyplňte prosím a pošlite poštou

alebo


Môžete vyplniť nasledujúci formulár a zaslať ako elektronickú prihlášku.
Pozorne prosím vyplňte nasledujúci elektronický formulár.
V prípade akýchkoľvek nejasností napíšte otázku prípadne podnet či komentár.

 

Budeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Názov firmy:
Adresa:
IČO:
IČDPH:
Meno:
Tel./Mobil:
E-mail:
Zvoľte číslo kurzu: …zistite
si číslo termín kurzu:
Zapíšte termín kurzu:
Platba uhradená z účtu:


číslo semninára